WEINGUT RAINER EYMANN is a winery in the Pfalz region of Germany. More details to follow. 

CONTACT Vincent Eymann.

CERTIFICATION 2016 Demeter certified Biodynamic.

CONTACT Weingut Rainer Eymann, Ludwigstrasse 25, D-67161 Gönnheim, Germany / +49 (0)6322 2808 / www.weinguteymann.de